ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
(3) Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Потребителят или Ползвателят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Ползвателя в електронния магазин на Търговеца.
(5) Потребителят или Ползвателят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя или Ползвателя при използването на електронния магазин на Търговеца.
Чл. 24. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес  www.sportgalaxy.eu
 

Таблици с размери

Моля изберете марка, за да видите таблицата с размери!